За Фестивала.

Пловдив е втория по големина град в България, но инициативата за провеждането на детски балетен фестивал е голяма. Още с първото издание е създадена атмосфера и условия за пълноценна изява на младите дарования. Още с първото си издание фестивалът впечатлява със своя успех като художествени постижения и организация. Беше поставено началото на нов принцип в развитието на детското балетно изкуство – съхраняване на балетната класика, популяризиране на детското балетно изкуство и откриването на млади дарования и хореографи. На фестивала се демонстрират както колективни, така и индивидуални и дуетни участия – всички на класическа основа. В него могат да участват представители на балетни школи, студия, колективи и специализирани училища по изкуствата. Няма задължителен танцов репертоар, което позволява творческа проява както на избор на музика, така и на хореография. Привилегия е класическият танц, който от своя страна представлява много строга, стройна система от движения и стъпки.

Организация
Организацията на фестивала отчита възрастовите особености на участниците – до 18 годишна възраст. Осигуряват се пълноценни репетиции на сцена и грижа към участниците. Единствено в Пловдив е въведена форма за гласуване и отчитане на проявите от професионално и детско жури. Средните оценки от двете журита дава крайния резултат.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЕМАТ ИЗДРЪЖКАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ (ХОТЕЛ И ХРАНА) В ПЛОВДИВ.

По традиция МДБФ се провежда през година винаги от 1 до 4 юни. По време на фестивала се провеждат и съпътстващи събития, сред които открити уроци за участници и открити уроци за балетните педагози като темите са винаги различни. Тези уроци се провеждат от изтъкнати балетни педагози и хореографи! Те са безплатни за участниците! Фестивалът се организира от Община Пловдив, Фондация „Буратинобалет” и Балетно студио „Буратино”. Обгрижва се от Балетно студио „Буратино”, което осигурява членове за детското жури и залите си за откритите уроци. Последните издания те се случват на сцената, на която се провежда самия фестивал.
До сега фестивалът се финансира от Община Пловдив и постоянни спомоществователи. Художествен ръководител е Маша Иванова – балетен педагог.
Художествен ръководител за подготовката и провеждането на откритите уроци е Меглена Йорданова.
Всички награди са осигурени от постоянните ни спомоществователи. Всички участници получават при пристигането си в Пловдив подаръци с отличителните знаци на фестивала. Участниците от чужбина, които кацат на летище в България се посрещат от организаторите и се придружават до хотела в Пловдив.За гостите и участниците на фестивала се организира съпътстваща културна програма – посещение на стария Пловдив, Античен театър и др.
Организаторите осигуряват видео и фото заснемане на всички дни на фестивала. Фестивалът завършва с гала – концерт на наградените.