С Т А Т У Т
За провеждане на Международен детски балетен фестивал
“С любов за танца” – Пловдив БЪЛГАРИЯ
Фестивалът се провежда от 1 до 4 юни 2023 г. в гр. Пловдив. Организира се от: Община Пловдив , Фондация „Буратинобалет” и Балетно студио “Буратино”. Осъществява се на сцената на Дом на Културата „Борис Христов”. Фестивалът се провежда през година.
1. Целта му е да стимулира авторите – хореографи и децата изпълнители за създаване на нови произведения с помощта на голямата сила на красотата, наречена балет.
2. Да обогати и разнообрази репертоара на колективите, както да разшири концертния им живот в страната и чужбина.
3. Във фестивала могат да участват балетни колективи, независимо от организацията към която принадлежат.
4. Възрастовата граница е 18 години.
5. Фестивалът се провежда в две части.
Първа част – колективно участие с отделни танци и постановка до 10 мин.,
Втора част – за изпълнители /индивидуални участия и дует/ до 5 мин. Двете части – на база класически танц.
6. Броят на участниците и придружаващите ги не трябва да превишава 17 души /16 участника + 1 педагог/. До 30 март на съответната година, колективите трябва да изпратят писмени заявки за участие с точна програма.
7. Определените за участие колективи внасят, както следва дарение за фестивала –
За участници от България:
Колективно участие – 400 лв.
Дует – 200 лв.
Индивидуално участие – 150 лв.
8. Награди:
І. Голяма награда.
ІІ. Специална награда на БС “Буратино” за индивидуално или колективно участие, за дует.
ІІІ. Индивидуална награда за изпълнител.
ІV. Награда на колектив за цялостно представяне.
V. Поощрения – за изпълнение, за млад изпълнител, за млад хореограф, за млад колектив.
9. Участниците ще бъдат оценявани от професионално и детско жури. Оценяването е по система, предложена от БС “Буратино”. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане и корекции.

10. Фестивалът завършва с гала-концерт на наградените. След фестивала се провежда среща-разговор с балетните педагози, хореографи и организаторите.

11.Организаторите /домакина/ поемат издръжката на участниците /хотел и храна/ в Пловдив.Пътните разходи са за сметка на колективите. Организаторите осигуряват сцена, репетиционни зали и програма на гостуващите.
Балетно студио “Буратино” организира на 2 и 3 юни открити уроци и съпътстваща културна програма.
12. Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране, излъчване и тиражиране на фестивала, както и правото на промени на статута.
Организационен комитет
Община Пловдив
Фондация „Буратинобалет”
БС “Буратино”

П Р А В И Л Н И К
За провеждането на Международен детски балетен фестивал
“С любов за танца” – Пловдив БЪЛГАРИЯ
1.Основни положения
А./ Международният детски балетен фестивал “С любов за танца”, ще се състои в гр.Пловдив от 1 юни до 4 юни 2023 г. Фестивалът се организира от Община Пловдив, Фондация „Буратинобалет”, БС “Буратино” и ще се проведе на сцената на Дом на Културата „Борис Христов”. В него могат да участват балетни школи, балетни и танцови студия от страната и чужбина, които отговарят на изискванията на настоящия правилник.

Б./ Във фестивала децата участници се явяват в две групи, за които се присъждат отделни награди. Група на колективното участие до 16 участника, група на дуетното участие и индивидуалните изпълнители.

В./ Фестивалът ще се проведе в рамките на три дни, като откриването, провеждането на фестивала, както и концерта на наградените ще се състоят на сцената на Дом на Културата „Борис Христов” – с размери 15/17.
Фестивалът протича при следната програма /примерно/ 1 юни – откриване, 2 юни – колективни участия, 3 юни – индивидуални и дуетни участия, 4 юни – закриване с гала-концерт и награждаване.
Всичките изпълнения са открити за публика! Всички участници са със собствени балетни костюми, репетиционно облекло, палци и туфли. Домакините не осигуряват перукери, гримьори и гардеробиери.

2. Подбор на програмата.
А./ В двете групи участниците са длъжни да изпълняват различни произведения.

Б./ Времетраенето на индивидуалните и дуетни участия да не надвишава 5 мин.
В./ Времетраенето на колективните участия да не надвишава 10 мин.

3. Дисквалификация
А./ При лошокачествени записи.
Б./ При несъобразяване за времетраенето /виж т.2/

4. Музикален съпровод
А./ Всеки участник носи собствени звукозаписи – уместно е те да са 2 броя!
Б./ Записите да са с добро качество – диск (CD),
В./ Диска да бъде надписан – “участник”

5. Репетиции
А./ Домакините осигуряват подходящи репетиционни зали, а на сцена една репетиция.
Б./ За репетициите се ползват собствени уредби.

6.Ред за участие
Редът за участие се определя от домакините.

7. Жури
Участниците ще бъдат оценявани от професионално и детско жури. Оценяването е по система, предложена от БС “Буратино”. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане и корекции.

8. Оценки
Оценките на двете журита е по шесто-балната система. Оценката е средно аритметична от двете оценки. При разпределянето на наградите се има предвид цялостното представяне на участниците и средно- аритметичната оценка от двата сбора.

9. Награди
А./ Голяма награда
Б./ Специална награда на БС “Буратино” за индивидуално, колективно участие и дует.
В./ Индивидуална награда за изпълнител.
Г./ Награда на колектив за цялостно представяне
Д./ Поощрения – за изпълнение, за млад изпълнител, за млад хореограф, за млад колектив.

10.Финансови условия

А./ Всички участници следва да пристигнат най-късно – на 1 юни, за да бъдат настанени, да получат програмите си за участие и да присъстват на тържествено откриване на фестивала от 19.00 ч., в зрителната зала на Дом на Културата „Борис Христов”.

Б./ Всички участници сами заплащат разходите по пътуването си до Пловдив и обратно. Всички участници ще бъдат настанени от домакините и ще ползват хотел и храна.

В./ Домакините осигуряват медицинско обслужване.

Г./ Домакините осигуряват обслужване по време на сценичните изяви.

Д./ Определените суми за дарение да се внасят предварително по банков път.

11. Документи за записване

Желаещите колективи или индивидуални участници трябва да изпратят до Фондация „Буратинобалет”, ул.„Виктор Юго” 13, Пловдив 4000 не по-късно от 30.ІІІ. на съответната година, следните документи:

А./ Заявление за участие по приложения образец.

Б./ Кратка автобиография /анотация/ включваща сведения за възраст, подготовка, награди и др. /педагог/

В./ Снимка 18/24 в костюми.

Г./ Квитанция за внесената сума /копие/.

Д./ Кратко либрето.

Е./ Списък на участниците – брой, пол и възраст.

Сметка на банка:
Фондация „Буратинобалет”
За Международен детски балетен фестивал
BG20FINV91501OUB282193
FINV9150
Булстат 175834237
“FIBANK”/Първа инвестиционна банка /
За Международен Детски Балетен Фестивал

12. Потвърждения

Подписвайки заявлението за участие във фестивала участниците потвърждават приемането на всички условия на настоящия правилник. Организационния комитет обсъжда получените документи и решава кои кандидати се допускат до участие според правилника. Организационния комитет ще изпрати писмен отговор на всички кандидати най-късно до 30 април на съответната година.

13. Организация
Цялостна организация на Фестивала се осъществява от Община Пловдив, Фондация „Буратинобалет” и Балетно студио “Буратино”, с благородното спомоществувателство на български и чужди юридически и физически лица.

14. Общи положения
А./ По време на фестивала БС ”Буратино” ще организира срещи и обсъждания на всички гости – педагози и балетмайстори.

Б./ Домакините си запазват правото да организират телевизионни предавания, заснемане, видеозаписи.

В./ По време на фестивала БС “Буратино” ще предложи на своите гости и участници
открити уроци на 2 и 3 юни и съпътстваща културна програма.

За контакти:
E-mail: bsburatino@abv.bg
www.buratinoballet.com
Фондация „Буратинобалет”
Пловдив 4000
ул.“Виктор Юго“ 13
Международен детски балетен фестивал „С любов за танца”
Тел.: 032/ 63 21 14; 0888504693